Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jsme přesvědčeni, že v hospodaření je vždy možné nalézt kompromis. Že zájmy lidí nemusí nutně stát na opačné straně než potřeby přírody. Chceme ukázat, že zdravá krajina je zájmem každého, kdo v ní žije.

Novinky

Kupujete biopotraviny ? Přemýšlejte, zda prospíváte životnímu prostředí (17.09.07)

Zdravé potraviny, ať už v kvalitě bio či "obyčejné", se dnes stávají čím dál častěji součástí naší stravy. Zamýšleli jste se někdy nad tím, odkud k Vám potraviny přicestovaly a jak přitom zatížily životní prostředí ? K zamyšlení by Vás mohl přivést například tento článek.

Napsali o nás (06.09.07)

O tom, že se nám naše publikace s názvem "Praktický rádce pro hospodaření šetrné k přírodě a krajině" povedla, svědčí i článek v Českobudějovickém deníku.

Od 1.9.2007 platí nové vymezení zranitelných oblastí dusičnany (05.09.07)

K novému vymezení zranitelných oblastí dusičnany došlo novelou Nařízení vlády č. 103/2003 Sb.

Využijte další zdroj financování pro Vaše činnosti !!! (20.08.07)

Tak jako znáte program PRV - plán rozvoje venkova, který je řízen ministerstvem zemědělství, tak i ministerstvo životního prostředí má svů zdroj, kterým je Operační program Životní prostředí (OPŽP) pro roky 2007 - 2013. Nabízí přes 5 miliard euro pro financování ekologických projektů v České republice z evropských fondů. Objemem financí se jedná o druhý největší český operační program. Čerpá 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR.

Obce mohou žádat dotace na údržbu společných zařízení (09.08.07)

V současné době obce dostávají zdarma do svého vlastnictví tzv. společná zařízení (polní cesty, vysazený rostlinný materiál aj.), která byla na jejich katastrech vybudována v rámci komplexních pozemkových úprav zcela hrazených státem. Jak stavby stárnou, je potřeba se o ně starat, udržovat a opravovat je. A rozpočet obce musí s těmito fakty stále více počítat.

Mezinárodní pracovní tábor 2006 (01.08.07)

Na pracovní tábor do Týna se sjeli dobrovolníci z celého světa.

Zdravá krajina je součástí "Platformy sítí EVVO pro oblast zemědělství a venkova." (19.07.07)

Zdravá krajina je jedním ze sedmi projektů, které se sdružily v neformální platformě zaměřené na spolupráci při vytváření celorepublikového systému environmentálního vzdělávání a osvěty pro venkovský prostor. Konkrétní cíle a aktivity platformy jsou shrnuty v informačních deskách (pdf, 1 MB).

Proběhla první vlna distribuce "Rádce" (17.07.07)

V této vlně byli zahrnuti zemědělci z okresu České Budějovice, kteří využívají služby poskytované v rámci sítě "Zdravá krajina" nebo se na přípravě publikace podíleli absolvováním dotazníkového rozhovoru. Počítáme však s postupnou distribucí všem hospodářům ze zájmového území, přičemž nadále platí možnost nás kontaktovat a publikaci si přímo zdarma objednat.

Právě vyšel "Praktický rádce pro hospodaření šetrné k přírodě a krajině" (10.07.07)

Zajímá Vás, jak hospodařit šetrně ke krajině? Koho se týkají různé předpisy např. havarijní plán nebo nitrátová směrnice? Tyto i další informace najdete v nové publikaci „Praktický rádce pro hospodaření šetrné k přírodě a krajině“. Publikace bude pravidelně aktualizovaná a doplňovaná. V případě zájmu o tuto publikaci nás neváhejte kontaktovat.

Zahájeno první kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR (2007-2013) (10.07.07)

SZIF zahájil 9. července 2007 příjem žádostí o dotace na první tři podopatření z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007-2013.


Předchozí | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 11 | Další

Design by Attavena (2006)