Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jsme přesvědčeni, že v hospodaření je vždy možné nalézt kompromis. Že zájmy lidí nemusí nutně stát na opačné straně než potřeby přírody. Chceme ukázat, že zdravá krajina je zájmem každého, kdo v ní žije.

Úvodní konference Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad

19.12.07

Regionální operační program (ROP) regionu soudržnosti Jihozápad - co se pod tímto složitým názvem skývá ? Je to operační program, který v daném regionu (v tomto případě jsou to Jihočeský a Plzeňský kraj) přináší finanční prostředky na stavbu silnic, rekonstrukci budov, vybavení nemocnic, tuturistický ruch aj. Na peníze mohou dosáhnout obce, zájmová sdružení, podnikatelé, ale i zemědělci. Vás zemědělce by mohla zajímat prioritní osa 3. - Rozvoj cestovního ruchu, ve které jsou tato opatření :

3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

- výstavba a rekonstrukce turistických cest, stezek, hipostezek, včetně značení
- výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro turistický ruch
- výstavba, rekonstrukce a modernizace ubytovacích kapacit
- výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku

3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu
- zavádění výpočetní techniky voblasti propagace cestovního ruchu
- podpora marketingových aktivit v cestovním ruchu (letáky, brožurky apod.)

Pokud Vás cokoli z toho zaujalo, nebo máte otázky, neváhejte se na nás obrátit, nebo kontaktujte regionální radu pro region Jihozápad, která se bude administrováním tohoto operačního programu zabývat.

 


Design by Attavena (2006)