Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jsme přesvědčeni, že v hospodaření je vždy možné nalézt kompromis. Že zájmy lidí nemusí nutně stát na opačné straně než potřeby přírody. Chceme ukázat, že zdravá krajina je zájmem každého, kdo v ní žije.

Novinky

Prezentace naší publikace Praktický rádce pro hospodaření šetrné k přírodě a krajině (10.03.08)

Publikace bude prezentována dne 12/03 na setkání zemědělců sdružení Vltavotýnsko.

Odstupňované sankce v rámci programu Předčasné ukončení zemědělské činnosti PUZČ) (05.03.08)

Žadatelé o dotaci v rámci programu PUZČ nebudou postihováni sankcemi v případě, že nabyvatel převedené zemědělské půdy sníží její plochu do deseti procent. Vyplývá to z novely nařízení vlády č. 69/2005 Sb., kterou dnes kabinet na návrh ministra zemědělství Petra Gandaloviče schválil.

Důvodem navrhované změny je současná nestálost držby zemědělské půdy a s tím souvisejících častých změn v evidenci zemědělské půdy. V některých případech dochází k problematickému plnění jedné z podmínek čerpání dotací, a to dodržení závazku nabyvatele týkající se obhospodařování celkové výměry pozemků, ke kterým mu bylo převedeno vlastnické právo nebo právo k jejich užívání na dobu nejméně pěti let.

Jak hospodařit v Českém ráji ? (22.02.08)

To Vám poradí naše nová publikace Rádce pro hospodaření v krajině Českého ráje. Příručka obsahující 14 aktuálních témat je plná potřebných informací, které jsme sestavili ve spolupráci se Správou CHKO Český ráj a ZO ČSOP Křižánky.

Od června bude možné využívat dotace na poradenství ! (13.02.08)

od 4. kola, které bude spuštěno v červnu tohoto roku, bude možné požádat o dotaci na zemědělské a lesnické poradenství. Způsobilým výdajem bude nákup poradenství od poradce v Registru poradců MZe (k dispozici zde).

3. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova je tady ! (30.01.08)

Ministerstvo zemědělství ČR zveřejnilo 28. ledna 3. výzvu pro příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova bude zahájen 26. února 2008. Je možné předkládat tyto projekty :

  • modernizace zemědělských podniků
  • zahájení činnosti mladých zemědělců
  • diverzifikace činností nezemědělské povahy
  • podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
  • obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů

Vyšla třetí část Praktického rádce (29.01.08)

Vyšla třetí sada témat Praktického rádce pro hospodaření šetrné k přírodě a krajině. Obsahuje deset témat (např. Rozptýlená zeleň, Předčasné ukončení zemědělské činnosti, Využití plemenného býka ve stádě,..), celkem jsme jich tedy vydali již 29.

Pozvánka na tiskovou konferenci (24.01.08)

V pátek 25. ledna 2008 od 10:00 pořádáme v hotelu Malý pivovar (Budvarský salónek) tiskovou konferenci s názvem: Pomáháme zemědělcům, abychom pomohli přírodě - výsledky činnosti jihočeské sítě neziskových organizací "Zdravá krajina".

Finanční zdroje pro obce, zemědělce a podnikatele od roku 2008 (19.12.07)

Jste starostou obce a potřebujete novou kanalizaci, silnici či opravit v obci památky ? Podnikáte a hledáte peníze na rozjezd ? Jste soukromý zemědělec nebo družstvo a rádi byste stavěli či diverzifikovali Vaše podnikání ? Pro Vás všechny jsou určeny různé zdroje peněz, které jsou v současnosti k dispozici.

Úvodní konference Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (19.12.07)

Dne 18/12 se v pavilo Z na Výstavišti v Českých Budějovicích konala úvodní konference k zahájení Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad. Zúčastnili jsme se, abychom Vám přinesli informace o tom, jestli se i z tohoto zdroje dají najít peníze pro obce či zemědělce.

Chcete odejít do předčasného důchodů ? Od 2. ledna je možné žádat o dotaci (15.12.07)

Opatření je nárokové, což znamená, že na něj má nárok každý, kdo splní předepsané podmínky. Součástí žádosti o dotaci je Projekt převodu zemědělského podniku od postupitele na nabyvatele. Ode dne podání Žádosti o dotaci bude mít žadatel lhůtu 12 měsíců na převod svého hospodářství a ukončení zemědělského podnikání.


1 | 2 | 3 | 4 | .. | 11 | Další

Design by Attavena (2006)