Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jsme přesvědčeni, že v hospodaření je vždy možné nalézt kompromis. Že zájmy lidí nemusí nutně stát na opačné straně než potřeby přírody. Chceme ukázat, že zdravá krajina je zájmem každého, kdo v ní žije.

Seminář "Přehled dotací pro zemědělce - kulatý stůl"

29.03.07

V současné době jsou zemědělské dotace od roku 2007 hodně diskutovaným tématem. Proto jsme se zúčastnili semináře, který v Náměšti nad Oslavou pořádala ZERA, Zemědělská a ekologická agentura o.s. Výklad o možnostech dotací z osy 1. a 2. Programu rozvoje venkova (PRV) nám podal RNDr. Jan Dovrtěl z Ústavu zemědělských a potravinářských informací (ÚZPI). Podal nám informace o možnostech dotací na rekonstrukce staveb, modernizaci podniků, poslední informace o dotačních titulech Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ) a Zahájení činnosti mladých zemědělců (ZČMZ). Mluvil i o ose 2. - SAPS, LFA, Agroenvironmentálních opatřeních (AEO), národních dotacích. Na závěr semináře proběhla diskuze o termínech podávání žádostí, o řešení problémů při psaní žádostí aj.

Za Daphne ČR se semináře zúčastnili Mgr. Libuše Desetová, Ing. Jan Hájek, Mgr. Záboj Hrázský, Ing. Pavel Němec a Ing. Milan Kouřil.


Design by Attavena (2006)