Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jsme přesvědčeni, že v hospodaření je vždy možné nalézt kompromis. Že zájmy lidí nemusí nutně stát na opačné straně než potřeby přírody. Chceme ukázat, že zdravá krajina je zájmem každého, kdo v ní žije.

Od června bude možné využívat dotace na poradenství !

13.02.08

Pro žádosti podané ve 4. kole budou způsobilé ke spolufinancování služby poskytnuté od 3. ledna 2008, tzn. že v roce 2008 bude umožněno zpětné proplacení nákladů na poskytnutou poradenskou službu. Poradenská služba však musí být zrealizována v souladu s Pravidly pro žadatele. V dalších letech už budou, tak jako u ostatních opatření osy I, způsobilé ke spolufinancování pouze výdaje realizované až po zaregistrování Žádosti o dotaci.

Dotace není nárokového charakteru. Výběr probíhá na základě preferenčních kritérií, jejichž seznam je uveden v příloze Pravidel pro žadatele. Dle dosaženého bodového ohodnocení jsou pak zaregistrované Žádosti o dotaci seřazeny a úspěšní žadatelé postupně vybíráni až do vyčerpání alokované částky pro daný rok, jež činí cca 73 mil. Kč.

Zdroj : tisková zpráva MZe


Design by Attavena (2006)