Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jsme přesvědčeni, že v hospodaření je vždy možné nalézt kompromis. Že zájmy lidí nemusí nutně stát na opačné straně než potřeby přírody. Chceme ukázat, že zdravá krajina je zájmem každého, kdo v ní žije.

Setkání na Štítarském kopci

27.03.07
27.3.2007 se konalo tradiční setkání pracovníků AOPK ČR - středisko Plzeň, MÚ Horšovský Týn - odbor životního prostředí a zástupců ČSOP Libosváry, jehož cílem bylo zhodnotit management VKP Štítarský kopec v uplynulém roce a na základě těchto zkušeností naplánovat další aktivity. Velmi kladně byla zhodnocena extenzivní pastva koz a ovcí na jižním svahu, kterou provádí ČSOP Libosváry. Oproti předchozím létům byla velice dobře spasena i horní část kopce, kterou má v pronájmu soukromý zemědělec p. Pikhart, a kde s jeho laskavým svolením probíhaly v roce 2006 pastevecké praxe v rámci projektu Zdravá krajina. Díky účastníkům praxí, kteří se stádečkem ovcí spásali vrchní část kopce podle aktuální potřeby, se podařilo plochy vypást rovnoměrně a částečně potlačit rozšiřující se plochy mladých trnek.
Design by Attavena (2006)