Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jsme přesvědčeni, že v hospodaření je vždy možné nalézt kompromis. Že zájmy lidí nemusí nutně stát na opačné straně než potřeby přírody. Chceme ukázat, že zdravá krajina je zájmem každého, kdo v ní žije.

Odstupňované sankce v rámci programu Předčasné ukončení zemědělské činnosti PUZČ)

05.03.08

Podle stávajícího znění nařízení vlády z roku 2005 bylo žadateli za nedodržení této podmínky zastaveno vyplácení celé dotace. Novela nařízení vlády zavádí odstupňování sankcí. V případě snížení výměry převedených zemědělských pozemků do 10 procent, zůstane dotace zachována.V případě, že se výměra převedených zemědělských pozemků sníží od 10 do 20 procent, sníží se dotace o 10 procent. Při snížení výměry převedených zemědělských pozemků do 30 procent se dotace sníží o polovinu a teprve při poklesu výměry převedených zemědělských pozemků větší než 30 procent žadatel o dotace zcela přichází. Maximální výše dotace v rámci programu PUZČ činí 210 tisíc korun ročně na žadatele. Celková roční částka pro stávajících 336 zařazených žadatelů o tuto podporu dosahuje letos cca 70 milionů korun.


Zdroj : tisková zpráva MZe


Design by Attavena (2006)