Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jsme přesvědčeni, že v hospodaření je vždy možné nalézt kompromis. Že zájmy lidí nemusí nutně stát na opačné straně než potřeby přírody. Chceme ukázat, že zdravá krajina je zájmem každého, kdo v ní žije.

Nová dotace na pěstování energetických plodin

11.04.07

Podmínky poskytování této podpory, nazývané uhlíkový kredit, schválila vláda v nařízení, které by mělo nabýt účinnosti 20. dubna. Tato dotace by měla podnítit zájem zemědělců o pěstování energetických plodin. Výrazné zvýšení produkce cíleně pěstované biomasy je nutné nejenom kvůi energetické koncepci Evropské unie, ale může být další šancí pro ty z Vás, kdo si stěžujete na pokles rozměru zemědělské produkce určené pro potravinářské účely.

„Dalším kladem je pozitivní vliv na životní prostředí, kdy tzv. zelená energie snižuje skleníkový efekt. Využívání biomasy také přispívá ke snížení závislosti na dovozu fosilních paliv. V neposlední řadě tato činnost vytváří nová pracovní místa,“ vyjmenovává ministr Gandalovič další přínosy energetického zemědělství pro celou společnost.

Jako energetické se označují plodiny, které jsou určené pro výrobu elektrické a tepelné energie nebo k výrobě biopaliv či jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě. Jsou to například obilniny, olejniny, cukrová řepa, kukuřice, rychle rostoucí dřeviny, travní porosty, speciální energetické byliny.

Více v rubrice Zajimavá témata o hospodaření.


Design by Attavena (2006)