Zdravá krajina

Síť vzdělávacích a poradenských středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině

Jsme přesvědčeni, že v hospodaření je vždy možné nalézt kompromis. Že zájmy lidí nemusí nutně stát na opačné straně než potřeby přírody. Chceme ukázat, že zdravá krajina je zájmem každého, kdo v ní žije.

Novinky

Den Země v Týně nad Vltavou (17.04.07)

Srdečně Vás zveme na slavnost ke Dni Země, která se koná na Stanici "Pomoc přírodě" na Semenci v Týně nad Vltavou 21.4.2007 od 13.00 hodin.

Nová témata o hospodaření (16.04.07)

V rubrice Zajímavá témata o hospodaření jsou nové informace o agroturistice, nitrátové směrnici, domácích zabijačkách, pesticidech, automatech na mléko, ozdravovacím programu od IBR skotu, havarijním plánu a bioplynu.

Nová dotace na pěstování energetických plodin (11.04.07)

Novou podporu až 45 eur na hektar mohou od letošního roku získat čeští pěstitelé energetických plodin. Doposud ji dostávali pouze zemědělci z původních členských zemí Evropské unie. Dotace, kterou plně hradí EU, má přispět ke zvýšení objemu biomasy využívané k výrobě energie.

Ovce a kozy ve Štítarech (06.04.07)

Stádečko ovcí a koz dorazilo pod Štítarský kopec...

Výstava Robinsonáda (06.04.07)

Pohled na pastevecké praxe očima profesionálního fotografa.

Návštěva u zemědělců na Novohradsku (30.03.07)

V rámci průzkumu pracovníci Daphne ČR navštívili zemědělce na Novohradsku.

Informace k dotacím na zalesňování zemědělské půdy a zakládání porostů rychle rostoucích dřevin od roku 2007 (29.03.07)

Ministerstvo zemědělství v rámci nového programového dokumentu Program rozvoje venkova na období 2007 – 2013, připravuje administraci a financování opatření II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy z osy II, které navazuje na podporu Lesnictví v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova ČR pro období 2004 – 2006 prováděné nařízením vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití (dále jen „NV 308/2004 Sb.“).

Seminář "Přehled dotací pro zemědělce - kulatý stůl" (29.03.07)

V Náměšti nad Oslavou proběhl pravidelný seminář na aktuální témata, tentokrát se týkal zemědělských dotací od roku 2007.

Seminář "NATURA 2000 - příležitost pro Jižní Čechy" (27.03.07)

V přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích proběhl seminář o oblastech NATURA 2000.

Setkání na Štítarském kopci (27.03.07)

Zástupci AOPK ČR - středisko Plzeň, MÚ Horšovský Týn - odbor životního prostředí a ČSOP Libosváry hodnotili loňskou pastvu koz a ovcí ve VKP Štítarský kopec


Předchozí | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Další

Design by Attavena (2006)