Motýlí ráj

  • Trvání projektu:
  • Charakter projektu:

Hlavním cílem projektu je zachování významného nelesního biotopu stepního a lesostepního charakteru, který je ve Ždánicích životním prostředním obrovského počtu denních motýlů a mnoha dalších organismů vázaných na toto stanoviště. Projekt tak přispěje k udržení biodiverzity v této oblasti, což představuje zásadní počin vzhledem k neustálému úbytku a vymírání nejen denních motýlů na většině našeho území.

Ve Ždánicích postupně potlačujeme porosty nepůvodního trnovníku akátu, odstraňujeme starou travní biomasu a náletové křoviny, na menších plochách zavádíme řízenou pastvu smíšeným stádem koz a ovcí. Důležitým záměrem je výsadba nových ovocných stromků původních odrůd jako jsou oskeruše či moruše.

Současně je cílem projektu zapojit do praktické ochrany přírody místní samosprávu, místní občany a širokou veřejnost v podobě mezinárodní (česko – anglické) skupiny dobrovolníků. Tím bude na praktickém příkladu předvedena možná spolupráce těchto skupin.

Aktivity této praktické ochrany přírody jsou vhodné pro všechny zájemce o dobrovolnickou práci. Kromě zimních měsíců je možné zorganizovat práci pro jakoukoliv skupinu dobrovolníků.

Partnerem je město Ždánice a The Kingcombe Centre organizující ve Velké Británii dobrovolníky v rámci European Conservation Action Network.

Galerie