Místo enviroemntálního poradce v zemědělství pro Pardubický kraj bylo obsazeno

Výběrové řízení na místo "environmentální poradce subjektů hospodařících na zemědělské půdě" bylo úspěšně ukončeno 4. 6. Úspěšnou uchazečkou se stala Pavla Korobková, kterou tímto vítáme mezi námi. Všem ostatním uchazečům přejeme, aby co nejdříve našli uplatnění dle svých představ a děkujema za projevený zájem, který nás povzbuzuje v našem směřování.
, 4. 6. 2010

Přehledy lokalit

Na našich stránkách přibyly přehledy lokalit na kterých pracujeme nebo spolupracujeme v sekci "Registr lokalit". Trvalý odkaz naleznete v bočním menu Výstupy.

, 3. 5. 2010

Vypršela lhůta pro podávání životopisů na místo environmentálního poradce v zemědělství

Do výběrového řízení se přihlásilo 45 zájemců. Během následujících dnů, budou vybraní zájemci pozváni k pohovoru, proto prosíme, aby byli na uvedených kontaktech k zastižení., 1. 5. 2010

Seminář pro zemědělce z Blanského lesa

Zveme Vás na seminář Podpora šetrného hospodaření v chráněném území, který proběhne v úterý 30. března od 8:45 v restauraci Pod Kletí v Holubově. Seminář je určen především pro zemědělce a během dopoledne nabídne šest přednášek. Odborníci představí novinky z agro-environmentálních dotací, zazní aktuální informace o podmínách dobrého zemědělského a environmentálního stavu - tzv. GAEC. Dozvíte se také o návrzích revitalizace zemědělské krajiny v Křemžské kotlině a nebudou chybět praktické informace a zkušenosti s hospodařením na orné půdě.

Seminář připravujeme ve spolupráci se Správou CHKO Blanský les. Účast na semináři je zdarma. Podrobnosti o semináři jsou uvedeny v programu. Pro další informace se obracejte na Zuzanu Veverkovou na tel. 774 650 590 nebo na emailu zuzana.veverkova@daphne.cz

, 16. 3. 2010

nové pracovní místo: environmentální poradce subjektů hospodařících na zemědělské půdě

HLEDÁME


Samostatnou pracovnici nebo samostatného pracovníka se zemědělským nebo biologickým VŠ vzděláním, případně s praxí v ochraně přírody na pozici environmentální poradce subjektů hospodařících na zemědělské půdě.

Náplní práce bude poskytování informací a konzultací, sběr a zpracování dat o přírodních krajinných prvcích na zemědělských pozemcích, spolupráce na vzdělávacích a osvětových projektech i realizace opatření na obnovu přirozených funkcí krajiny.

Podrobné podmínky a jak se o místo ucházet.

, 26. 2. 2010

Přejeme Vám krásný a vydařený rok 2010

Děkujeme našim kolegům, přátelům, partnerským organizacím, spolupracujícím institucím, donorům a příznivcům za vše dobré, čím přispěli k práci a rozvoji DAPHNE ČR v uplynulém roce. Přejeme Vám krásný a vydařený rok 2010! A těšíme se opět na úspěšnou spolupráci.

Kolektiv DAPHNE ČR - Institutu aplikované ekologie

, 27. 12. 2009

Shrnutí letošní práce na Motýlím ráji ve Ždánickém zpravodaji

V listopadovém čísle Ždánického zpravodaje vyšel článek, který shrnuje letošní práci skupiny britských a českých dobrovolníků na údržbě cenné lesostepní krajiny.

Pro zájemce o zábavnou a potřebnou dobrovolnickou činnost pro příští rok máme dobrou zprávu, ve stejném duchu budeme na lokalitě opět s britskými kolegy pracovat od 20. srpna do 4. září. Ptát a hlásit se můžete na emailové adrese zuzana.veverkova@daphne.cz

, 7. 12. 2009
Syndikovat obsah