DAPHNE v pořadu Malá farma - o roli zemědělce v utváření pestrosti krajiny

Jak se změnila struktura naší krajiny v posledních desetiletích a jak mohou zemědělci sami od sebe pomoci s její obnovou? Co v tomto směru již vykonala a ještě může vykonat Malá farma z reality show České televize? Právě tomu se věnovali poradci DAPHNE v epizodě z 13.4.2012 Louka má, chráněná.

Mgr. Martin Střelec, 16. 4. 2012

Zveme všechny zemědělce z NP a CHKO Šumava na seminář 18. nebo 19. dubna 2012

Hospodaříte v NP nebo CHKO Šumava a zajímá Vás, jak si může zemědělství s ochranou přírody vyjít vstříc? Pak jste srdečně zváni na seminář "Zemědělství a ochrana šumavské přírody? Není problém.", který se bude konat 18. 4. v budově Správy NP Šumava v Kašperských Horách a 19. 4. v penzionu Pstruh ve Stožci. Přihlásit se můžete na libovolný termín u Jiřího Koptíka na e-mail jiri [dot] koptik [at] daphne [dot] cz nebo telefonicky na čísle 774 650 519. Veškeré informace naleznete v pozvánce (pdf, 740 KB)

Mgr. Jiří Koptík, 13. 4. 2012

Pojeďte s námi na exkurzi 15. a 16. 5. 2012!

V rámci projektu PROVAZ: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickémvýzkumu - od teorie k praxi, na kterém se podílíme a který řídí Ústav biologie obratlovců AV ČR pořádáme dvoudenní exkurzi, která je určena ochranářům. Dveře autobusu jsou otevřeny jak pracovníkům státní správy, členům akademické obce i lidem z nevládních organizací.
Celá akce bude zaměřená především na bývalé vojenské prostory, jejich význam a management. Částečně se dotkneme problematiky péče o hodnotné trvalé travní porosty. Budeme se pohybovat především v Milovicích, ale i na Hrabanovské černavě, v Pichcích a podobně.
Průvodci budou Pavel Marhoul, Olda Čížek, Jarda Zámečník, Ondra Sedláček a Simona Poláková. S chutí se ptejte a hlaste na mailu simona.polakova-at-daphne.cz
 
 

Projekt: PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

RNDr. Simona Poláková, 12. 4. 2012

PASENI V ROCE 2012

Stejně jako v minulých letech bude probíhat na vybraných lokalitách podpora druhově bohatých trávníků pastvou za podpory dobrovolníků. Nabízíme ubytování v tee-pee přímo na pastvinách nedaleko Chrudimi v osadě Tři Bubny. Termíny a ostatní podrobnosti je třeba domluvit s Janou Slavíčkovou na tel. 773 450 151

Mgr. Záboj Hrázský, 4. 4. 2012

Přednáška o faremních environmentálních plánech na konferenci 12.4.2012 v Náměšti

Co jsou faremní environmentální plány? Jak by se daly použít v ČR? Přihlašte se na koferenci Udržitelnost hospodaření v krajině (12.4.2012 v Náměšti nad Oslavou, pořádá ZERA) a v přednášce od DAPHNE se dozvíte, jak pomocí celofaremního přístupu nacházet rovnováhu mezi zemědělským hospodařením a péčí o životní prostředí.

Mgr. Martin Střelec, 30. 3. 2012

Poptávka managementových prací 2012

DAPHNE ČR bude v roce 2012 realizovat opatření na podporu přírodě blízkých nelesních společenstev, a proto poptává několik souborů prací. Podrobnosti naleznete v tomto dokumentu poptávky s mapkami [PDF, 717 kB].

Mgr. Záboj Hrázský, 19. 3. 2012

Společná zemědělská politika – jaká bude? Seminář 17.1. v ČB

Jaký bude vliv nové Společné zemědělské politiky EU na rozvojové země, životní prostředí i samotné zemědělce? Navštivte seminář "Společná zemědělská politika – jaká bude?" konaný v úterý 17.1. od 9:00 na krajském úřadě v Českých Budějovicích (B. Němcové 49/3, č.dv. 208, 1. patro).
 
Seminář pořádá Rosa o.p.s. v rámci projektu EcoFair Trade Dialogue, vystoupí na něm Blanka Křivánková z Glopolis a Martin Střelec z DAPHNE.
 
Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce (PDF, 190 kB).

Mgr. Martin Střelec, 10. 1. 2012

Šíříme povědomí o biologickém významu opuštěných vojenských cvičišť - rozhovor s botanikem DAPHNE ČR v Dobřanských listech

V radničním měsíčníku města Dobřany, na jehož okraji se nachází jeden z nejcennějších opuštěných vojenských prostorů v západních Čechách, vyšel rozhovor s Jiřím Koptíkem, botanikem DAPHNE ČR, o biodiverzitě opuštěných vojenských území a možnostech její aktivní ochrany. Věříme, že alespoň malým dílem přispěje ke zvyšování povědomí veřejnosti o mimořádném biologickém a ochranářském významu těchto území a zároveň podpoří slibně se rozvíjející spolupráci Daphne CR, místních biologů a města Dobřany při zajišťování potřebné péče o dobřanské cvičiště.

Mgr. Jiří Koptík, 7. 12. 2011

Pozvánka na seminář Ochrana evropsky významných lokalit

Zástupci Koalice NNO pro Naturu 2000 - Arnika, program Ochrana přírody, DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie a Občanské sdružení Ametyst - si Vás dovolují pozvat na seminář Ochrana evropsky významných lokalit, který se bude konat ve čtvrtek 24. 11. 2011 v Praze. Pozvánku včetně programu semináře najdete zde.

Seminář je realizován za podpory Nadace Open Society Fund Praha v rámci projektu "Zvýšení ochrany soustavy Natura 2000".

Těšíme se naviděnou!

Ing. Mgr. Lenka Vokasová, 9. 11. 2011

Bronzová Jihočeská ratolest pro projekt Revitalizace Křemežské kotliny

Projekt Revitalizace Křemežské kotliny, který naše organizace realizovala v období 2008-2010, byl oceněn 3. místem v úvodním ročníku soutěže jihočeských environmentálních projektů. Soutěž "Jihočeská ratolest" pořádá Jihočeský kraj spolu se sdružením Krasec (Krajská síť environmentálních center) a uděluje ceny projektům ve čtyřech kategoriích podle typu subjektu. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v pátek 4.11. na tiskové konferenci, v rámci níž realizátoři vítězných projektů prezentovali jejich obsah.

Doufáme, že náš oceněný projekt i ostatní vybrané se stanou především dobrou inspirací. Prozatím ji můžete čerpat z tiskové zprávy a anotací vítězných projektů.

Projekt: Revitalizace Křemžské kotliny – obnova přirozených funkcí krajiny pro zlepšení života komunity jádrové oblasti CHKO Blanský les

Mgr. Martin Střelec, 8. 11. 2011
Syndikovat obsah