výběrové řízení stavební práce

Vyhlašujeme výzvy pro podání nabídek na zakázky

1) s předmětem " Stavební práce při výstavbě drobných hospodářských objektů ve Sklenářovicích: ustájení pro 10 ks ovcí a 2 menší seníky". Zadávací dokumentace je ke stažení na stránkách zadavatele: http://daphne.cz/ftp/VZ2015-01.zip

2) s předmětem "Stavební práce při výstavbě ohrazení pastevního areálu ve Sklenářovicích". Zadávací dokumentace je ke stažení na stránkách zadavatele: http://daphne.cz/ftp/VZ2015-02.zip