hledáme nové zaměstnance

DAPHNE rozšiřuje tým o dvě stálé pozice:

1) správce přírodních lokalit na Chrudimsku:

Úkolem správce je shromažďovat praktické informace o vybraných lokalitách (popis přírodních hodnot, analýza vlastnických a uživatelských vztahů, aktuální stav). Spolupracovat při návrhu praktických opatření v ochraně přírody. Provádět realizaci opatření a koordinovat další pracovníky při realizaci opatření. Vyhodnocovat dopady opatření a sledovat vývoj lokalit. Náplň práce může obsahovat i péči o stádo ovcí a koz. Podrobnosti naleznete na http://daphne.cz/ftp/VRChrudim.doc

2) správce přírodních lokalit v Krkonoších

Úkolem správce je shromažďovat praktické informace o vybraných lokalitách (popis přírodních hodnot, analýza vlastnických a uživatelských vztahů, aktuální stav). Spolupracovat při návrhu praktických opatření v ochraně přírody. Provádět realizaci opatření a koordinovat další pracovníky při realizaci opatření. Vyhodnocovat dopady opatření a sledovat vývoj lokalit. Náplň práce obsahuje i obsluhu ručně vedených strojů při výrobě sena a koordinaci pracovníků při operaci s těmito stroji (do objemu 25% úvazku) a evidenci provedených prací. Podrobnosti naleznete na http://daphne.cz/ftp/VRKrkonose.doc