Luční společenstva - indikátory živin v krajině

Úvod :: Kontakt

Luční společenstva - indikátory živin v krajině

Projekt informuje popularizačními výstupy (brožurka, web) o vlivu zvýšené hladiny nutrientů na ekosytémy v povodí a ověřuje možnosti plošného sledování přísunu nutrientů v nivních loukách pomocí monitoringu vegetace.

 

Živiny v krajině      Metodika indikace


Design by Attavena,o.p.s. 2006 [XHTML 1.0 valid]

NAVRCHOLU.cz