Zemědělství

Biodiverzita

Ochrana vod

Natura 2000

Osvěta

Novinky:

Vážení přátelé, kolegové a obchodní partneři,

na podnět Petry Zaspalové pod vedením Lukáše Navrátila, Miloše Rybičky, Pavla Jakobe a Petra Valdmana s konzultací Martina Kubice pozastavil Státní fond Životního prostředí v červnu financování našeho projektu. Pro blíže nespecifikovanou nesrovnalost nám zadržuje finance v objemu našeho ročního rozpočtu. Již od září (!?!) prověřuje Miloslav Kašpar pod vedením Davida Kakrdy z Krajského ředitelství Policie ČR v Pardubicích, zda se jedná o poškození finančních zájmů Evropské Unie.

Nemohu Vám bohužel slíbit proplacení Vašich závazků v termínu splatnosti jako dosud.

Bohužel nedokážeme odhadnout, kdy se záležitost vyřeší. Pokud by pro Vás bylo zpožděné vyřízení Našeho závazku k Vám likvidační, prosím informujte mne.

Děkujeme České spořitelně, a. s., že čeká s námi.

Připravujeme nové stránky. / We are preparing a new website.

Neváhejte nás kontaktovat. / Do not hesitate to contact us.

 

Nabídka spolupráce pro:

Farmáře

Ochranu přírody

Vědu a výzkum

služby:

Přírodní prvky farmy
Plán šetrného hospodaření (PSH)
Dotační poradenstvíprojekty:

Poradenské centrum
PSH v NP Šumava a KRNAP

služby:

Botanické průzkumy
Zoologické průzkumy
Biolologická hodnocení
Dotační management
Plány péče

projekty:

Rašeliniště Krušné hory
Managementové centrum
Kobylka zavalitá

služby:

Aplikovaný výzkum

projekty:

Vojenské prostory
Management pstruhových vod
Šíření invazních rostlin
Zatravňování